Kor artig

Koboltblått blondekor

Naturkor med bregne

Mangankor med blonde
«Alt i utakt»

Grønt naturkor

Blågrønt keramikkor

svart kor med kornaks

Jeg er havren

Kor-Vinterbregne

Kor-byggaks

Kor-Silkestrå

koret- Ut å fly Ballonger

koboltblå-Alt i Utakt

Rosekoret

Koboltkor blonde

Koboltkor blonde

kor i grønn glasur

blondekor i mangan

En rød tråd